การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดประมูลให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ทำเลย่านธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. และเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดประมูลให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี จำนวน 3 แปลง ใน กทม. และจังหวัดเชียงราย บนทำเลศักยภาพสูง เร่งเปิดประมูลภายในปี 2565 คาดมีนักลงทุนผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโลจิสติกส์ ฯลฯ

นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการ ยสท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ยสท. (บอร์ด) มีมติเห็นชอบให้นำอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการใช้ตามภารกิจหลัก และมีศักยภาพมาจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ โดย ยสท. มีที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งในปี 2565 ได้คัดเลือกที่ดิน จำนวน 3 แปลง นำออกประมูลให้เช่าระยะยาวถึง 30 ปี ได้แก่ แปลงที่ 1 “โกดัง ร.ย.ส. 1” ริมถนนเจริญกรุง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ อดีตเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตยาสูบแห่งแรก รูปแบบโครงการที่เหมาะสม ได้แก่ โรงแรมระดับ 5 ดาว และ Service Apartment หรือโครงการอื่น ๆ ตามที่ผู้ลงทุนจะได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ และ Business Model ให้ ยสท. พิจารณา สำหรับที่ดินแปลงนี้ ถือได้ว่าเป็นทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านธุรกิจที่หาได้ยากในปัจจุบัน

ส่วนที่ดินอีก 2 แปลง อยู่ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ “แปลงสถานีใบยาแม่กรณ์ (เดิม)” เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นทำเลธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เหมาะสำหรับพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก-ค้าส่ง และ “แปลงสถานีใบยาเวียงพาน” อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่เศษ เป็นที่ดินแปลงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ด่านการค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย มีศักยภาพสูงเหมาะสำหรับพัฒนาโครงการรูปแบบพาณิชยกรรม หรือที่พักอาศัยรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดังกล่าว

ที่ดินทั้ง 3 แปลง   ถือได้ว่าเป็นทำเลศักยภาพสูงเหมาะสำหรับพัฒนาโครงการได้หลายรูปแบบ คุ้มค่ากับการลงทุนหากเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับในระยะยาวที่ให้เช่าได้ถึง 30 ปี นอกจากนี้ อยากให้นักลงทุนที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล ได้มั่นใจด้านความโปร่งใสของการประมูลและเป็นธรรม เนื่องจาก ยสท. ได้จัดให้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ร่วมกัน3 ฝ่าย ระหว่าง ยสท. ผู้เข้าร่วมประมูล และผู้สังเกตการณ์ ซึ่ง ยสท. ได้เชิญผู้สังเกตการณ์จาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน

สำหรับแผนการประมูลนั้น ในเดือน ส.ค. 65 จะขายเอกสารฯ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในเดือน ต.ค. 65 ซึ่ง ยสท. จะพิจารณาจากรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ประเมินมูลค่าการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่ ยสท. ควรจะได้รับ และเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่โดยรอบ

นายนพดลฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากที่ดิน 3 แปลงข้างต้น ปลายปีนี้ ยสท. จะประกาศแผนการประมูลให้เช่าที่ดินเพิ่มเติมทั้งใน กทม. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเร่งเปิดประมูลภายในปี 2566 หากนักลงทุนท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2229 1000 ต่อ 1866, 2328  หรือติดตามข่าวสารการให้เช่าที่ดินของ ยสท. ได้ที่ www.thaitobacco.or.th