กยท. มั่นใจจัดสรรปุ๋ยถึงมือเกษตรกรทันตามฤดูกาลปลูก ไม่กระทบผลผลิตยางแน่นอน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปุ๋ยเคมีขาดแคลนอย่างหนักและราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่ออาชีพสายเกษตรกรรมทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่พืชยางพาราเท่านั้นและอาจกระทบต่อปริมาณผลผลิตยางของเกษตรกร ทาง กยท. ได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวโดยการปรับลดสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีและจัดหาปุ๋ยให้กับเกษตรกรโดยตรงแทนการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาสูงในขณะนี้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนการปลูกยางควบคู่กับการช่วยลดปัญหาการค้าปุ๋ยปลอมที่เกิดขึ้นได้

ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.เร่งจัดหาปุ๋ยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการสนับสนุนปลูกแทนในปีนี้และยืนยันว่าทันต่อฤดูกาลใส่ปุ๋ยในรอบฤดูปลูก (พ.ค. – ส.ค.) อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กยท.ไม่นิ่งนอนใจและเชื่อมั่นว่าสามารถจัดสรรปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยไม่กระทบต่อผลผลิตยาง