1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก อย. แนะเลือกซื้อนมพร้อมดื่มให้ปลอดภัย

1 มิถุนายน ตรงกับวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day อย. ขอเชิญชวนคนไทยเลือกซื้อนมพร้อมดื่มที่มีคุณภาพได้รับเลขสารบบอาหาร มีข้อมูลบนฉลากครบถ้วน พร้อมวิธีเก็บรักษานมเพื่อคงคุณภาพ ป้องกันปัญหานมเน่าเสียก่อนบริโภค

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีตรงกับวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเชิญชวนคนไทยเลือกซื้อนมที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัย โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมที่แสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และมีข้อมูลบนฉลากครบถ้วน เช่น ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบสำคัญ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ รวมทั้งภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่บวม ไม่มีรอยฉีกขาด และควรเลี่ยงการซื้อนมจากร้านค้าที่มีการเก็บผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายแบบ ไม่เหมาะสม

นอกจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพแล้ว การเก็บรักษานมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของนม ปัจจุบันในท้องตลาดมีการจำหน่ายนมหลากหลายประเภท ซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาแตกต่างกัน ดังนี้

1. นมพาสเจอร์ไรส์ ควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 °C ตลอดเวลา เก็บได้นานประมาณ10 วันนับจากวันที่บรรจุ ในกรณีที่ดื่มไม่หมดต้องการเก็บไว้ดื่มอีก ควรเทแบ่ง และควรบริโภคให้หมดโดยเร็ว

2. นมยูเอชที ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ควรโดนแดดโดยตรง ไม่เก็บซ้อนหลายชั้นเกินไปเก็บได้นานประมาณ 6 เดือน

3. นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ถ้าเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 8 °C จะเก็บได้นานถึง 21 วัน

4. นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยูเอชที เก็บได้ประมาณ 8 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น

5. นมสเตอริไลส์ (กระป๋อง) เก็บได้นานประมาณ 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรให้โดนแดดโดยตรง

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์นมที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเลขสารบบอาหาร สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทุกจังหวัด

******************************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 1 มิถุนายน 2565 ข่าวแจก 130 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล https://bit.ly/3GAXzhp