PEA ร่วมโครงการจิตอาสารักษ์ป่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

PEA ร่วมโครงการจิตอาสารักษ์ป่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง โดยนายสวัสดี ศรีจันทร์ ผู้จัดการ นำผู้บริหาร พนักงาน และจิตอาสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ร่วม โครงการจิตอาสารักษ์ป่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

โดยมีคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพนัง เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์

กิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับภูมิทัศน์ ณ สวนประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง