สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 15 คน

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้มอบหมายกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 15 คน ณ โรงฝึกงานศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ