นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลตลาดวัฒนธรรมไทยด้านความเชื่อ “เทศกาลขนหัวลุก”

เมื่อเร็วนี้ๆ นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลตลาดวัฒนธรรมไทยด้านความเชื่อ “เทศกาลขนหัวลุก” ณ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวคิดการจัดงาน

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ชมโรงเก็บรถไฟ ประวัติศาสตร์ โรงงานมักกะสัน อาคารเก่าแก่ ที่มีเอกลักษณ์อายุกว่า ๑๐๐ ปี ร้านค้าจำหน่าย วัตถุมงคล/เสริมมงคล ดูดวงจากหมอดูที่มีชื่อเสียง มูลนิธิด้านอาสา การสาธิตการละเล่นชวนสยอง และการเล่าเรื่องลี้ลับต่าง ๆ