กทพ.แจ้งผู้ใช้บริการทางพิเศษทิศทางจากด่านฯบางนา ขาเข้าเมืองที่ต้องการลงถนนพระราม 4 ให้ไปกลับรถหลังด่านฯสาธุประดิษฐ์ ระหว่างเวลา 06.45 – 09.00 น.

กทพ.แจ้งผู้ใช้บริการทางพิเศษทิศทางจากด่านฯบางนา ขาเข้าเมืองที่ต้องการลงถนนพระราม 4 ให้ไปกลับรถหลังด่านฯสาธุประดิษฐ์ ระหว่างเวลา 06.45 – 09.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งผู้ใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร ว่าบริเวณทางลงถนนพระราม 4 ขาเข้าเมืองที่มาจากบางนา จะมีการวางกรวยยางควบคุมการจราจรระหว่างเวลา 06.45 – 09.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางไปกลับรถที่ทางลงสาธุประดิษฐ์ เพื่อเป็นการลดการตัดกระแสจราจร แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนพระราม 4 เนื่องจากรถที่ลงถนนพระราม 4 จะกีดขวางรถทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปดินแดง

ดังนั้น ผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษ จากด่านฯบางนา ด่านฯสุขุมวิท 62 และด่านฯ ท่าเรือ 1 ที่ต้องการลงถนนพระราม 4 ให้สังเกตป้าย ดาวคะนอง แล้วขับออกซ้ายมาทางดาวคะนอง ลงทางลงสาธุประดิษฐ์ ชะลอเพื่อกลับรถ แล้ววนขึ้นทางพิเศษอีกครั้ง โดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทาง จากนั้นขับต่อไป แล้วไปลงทางพิเศษ พระราม 4 (ลุมพินี ) เพื่อออกถนนพระราม 4 ได้ตามปกติ