รมว.ยุติธรรม เปิดห้องหารือ ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ หลังมีคนร้องปมเลือกตั้งนายกสภาทนายความ

รมว.ยุติธรรม เปิดห้องหารือ ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ หลังมีคนร้องปมเลือกตั้งนายกสภาทนายความ ถูกเลื่อน แจง วันเลือกตั้งเดิม ถูกค้านจากคณะกรรมการเกินครึ่ง เหตุลงนามไม่ถูกต้อง เผย กำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้ว เป็นไปตามแนวปฎิบัติ ชี้ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน การเลือกนายกและกรรมการสภาทนายความว่า ตนได้รับหนังสือร้องเรียน ในฐานะสภานายกพิเศษ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ เรื่องการเลือกนายกและกรรมการสภาทนายความว่า หลังมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 แต่ผ่านมานานแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้ง ตนจึงเชิญนายเกษม สรศักดิ์เกษม ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ มาพูดคุยหารือถึงเรื่องนี้

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการพูดคุย จึงได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้ ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกสภาทนายความแล้ว ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 พร้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จำนวน 17 คน โดยมีนายปัญญา จารุมาศ เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดในส่วนของรายละเอียดวันรับสมัคร ขณะเดียวกัน จากการสอบถาม ยังทราบว่า การเลือกนายกสภาทนายความ เป็นไปตามแนวปฎิบัติ ที่เลือกก่อนครบวาระ 90 วัน ซึ่งจะครบวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยจากการหารือ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

“ที่ผ่านมาเกิดกรณี กำหนดวันเลือกตั้ง 24 เมษายน 2565 แต่ถูกคัดค้าน จากคณะกรรมการมรรยาททนายความ จำนวน 9 คน จาก 15 คน เพราะเห็นว่า การประกาศให้เลือกตั้ง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความคนเก่า ที่หมดวาระไป ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในขณะนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต่อมา มีคำสั่งเพิกถอนออกไป ซึ่งเป็นการค้านกันเองในชุดเก่า

ดังนั้น การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ผมมองว่า ช่วงเวลาพอดีแล้ว เป็นไปตามกำหนด ซึ่งจากนี้ ผมก็ขอให้ทุกฝ่าย ติดตามการเลือกนายกสภาทนายความ ได้อย่างสบายใจแล้ว เพราะจากการหารือกับ ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ คนปัจจุบัน แจงว่า ไม่มีปัญหาแล้ว” รมว.ยุติธรรม กล่าว