พช. ชวนคนไทยช้อป OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,000 บูธ OTOP ชวนชิมกว่า 160 ร้านค้า

พช. ชวนคนไทยช้อป OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,000 บูธ OTOP ชวนชิมกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศในงานเดียว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารกรมฯ และสื่อมวลชน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าการจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจระดับมหภาค เพื่อสร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

โดยภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว กว่า 2,000 บูธ โซนโอทอปชวนชิม กว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานการจัดหาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และไฮไลต์สำคัญคือ โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค โซนศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP กว่า 60 ราย ขณะที่ โซน First Lady จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงานอีกมากมาย อาทิ การจับสลากรางวัลชิงโชค เพียงซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อร่วมลุ้น Gift Voucher วันละ 10 รางวัล เฉลี่ยวันละ 40,000 บาท และในวันสุดท้ายของการจัดงานร่วมลุ้นรับทองคำ มูลค่ากว่า 400,000 บาท นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน แพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการส่งสินค้าและบริการส่งอาหาร เพื่ออำนวย ความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในงานครั้งนี้ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกจากบ้านอีกด้วย

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวด้วยว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 นั้น ได้เน้นย้ำไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกคน จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ในระหว่างการจัดงานยังได้กำหนดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด – 19 อีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 9 วัน ได้เน้นย้ำให้ทุกร้านค้าให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมงานร่วมกันรักษาและปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน และมีการประชาสัมพันธ์มาตรการคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบเป็นระยะตลอดการจัดงาน

“กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ในงาน “OTOP Midyear 2022” พบกับความหลากหลายของสินค้าที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาให้ ชม ชิม ช้อป กันอย่างเพลิดเพลิน กว่า 2,000 ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หรือท่านใดที่ไม่มีเวลาแวะมาเลือกซื้อ เลือกช้อปกันที่เมืองทอง ก็สามารถร่วมอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมอุดหนุนสินค้าของคนไทย เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ต่อไป นายสมคิด กล่าว