PEA ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัตร์ ทองชิต ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดโบสถ์และล้างห้องน้ำ ให้กับวัดประชาวงศาราม (วัดกรูด) หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน และ พระครูสมุห์ ศิฐภูมิจิรธัมโม เจ้าอาวาส และคณะกรรมการบริหารวัด ร่วมกันเป็นผู้รับมอบ

ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน