PEA เมืองพัทยาผนึกกำลังบริษัทสายสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

วันที่ 31พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และ นายจรูญ เดชจร รองผู้จัดการด้านเทคนิค ระดมทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และบริษัทเจ้าของเครือข่ายสายสื่อสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่นทำการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า พร้อมกับรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก ณ บริเวณหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางปั๊มบางจากตำบลโป่ง 1 กิโลเมตร เส้นทางบ้านเอสอาร์ล่าง 1.2 กิโลเมตร และ เส้นทางจากหน้าเทศบาลตำบลโป่ง-สะพานโป่ง 2 กิโลเมตร โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการบ้านสวยเมืองสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ภาพ/ข่าว : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา