กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่คืบหน้ากว่า 42 % เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่คืบหน้ากว่า 42 % เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 42 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพานรูปกล่องของตอม่อช่วงกลางน้ำและติดตั้งราวสะพานหล่อสำเร็จรูป คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางระหว่างเกาะตำมะลังและแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประมาณ 2,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง โดยที่ผ่านมาการเดินทางจากฝั่งไปยังบริเวณเกาะต้องสัญจรด้วยเรือข้ามฟากต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทช.จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ต่อมา ทช.จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าว และได้เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง จังหวัดสตูล ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 433.190 ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 บริเวณ กม.ที่ 93+900 ด้านขวาทาง ตรงเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงเอกชนริมคลองตำมะลัง

จากนั้นสะพานจะข้ามไปยังฝั่งบ้านตำมะลังเหนือ หมู่ที่ 2 ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและถนนดินไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งรายละเอียดของงานก่อสร้าง ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนต่อเชื่อมฝั่งแผ่นดินบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+690.500 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ความยาว 660 เมตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง บริเวณ กม.ที่ 0+690.500 ถึง กม.ที่ 1+491.500 เป็นโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นสะพานเป็นแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องชนิดหล่อในที่ ขนาด 2 ช่องจราจร มีทางเท้า ความยาว 801 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะตำมะลัง บริเวณ กม.ที่ 1+491.500 ถึง กม.ที่ 2+750 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ความยาวประมาณ 1,200 เมตร

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการก่อสร้างลานจอดรถฝั่งเกาะตำมะลัง สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 126 คัน รวมถึง ก่อสร้างบันไดทางลาดขึ้นลงสะพาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินข้ามคลองตำมะลังได้อีกด้วย