ยผ.เร่งกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง จังหวัดเชียงราย กว่า 3 พันไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ – รับมือฤดูฝน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา หลังลงพื้นที่รับฟังปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่สะสมหนาแน่น กว่า 3,000 ไร่ ในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง ตำบลเวียงชัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา มอบหมายให้ นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเข้าดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลห้วยสัก และเทศบาลตำบลดอนศิลา เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง ตำบลเวียงชัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่น กว่า 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่น เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 6 ลำ ได้แก่ เรือพอนทูนพร้อมรถขุด จำนวน 2 ลำ เรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ และเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องบริเวณทิศใต้ของสะพานข้ามถนนบายพาสไปตำบลห้วยสัก ทิศเหนือของสะพานข้ามถนนบายพาสขึ้นไปตำบลเวียงชัยและตำบลดอนศิลา และบริเวณใต้สะพานข้ามถนนบายพาส ซึ่งบริเวณนี้มีการวางทุ่นดักผักตบชวา เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงปัจจุบัน สามารถกำจัดผักตบชวาได้แล้ว กว่า 12,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลเวียนสะดวก ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูน้ำหลาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง โทรศัพท์ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด