มูลนิธิ EDF ขยายเป้าความร่วมมือโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” กับแฟลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์ taejai.com

มูลนิธิ EDF ขยายเป้าความร่วมมือโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” กับแฟลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์ taejai.com มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ขยายเป้าความร่วมมือโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” กับแพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม “เทใจดอทคอม” https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students  เพิ่มเป้ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 100 ทุน รวมทุนการศึกษาที่ตั้งเป้า 150 ทุน ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ถึง 30 มิถุนายน 2565 นี้

 นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกที่มูลนิธิ EDF ทำโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” ระดมทุนการศึกษาผ่านแพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม taejai.com (เทใจดอทคอม) ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนมีนาคมมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริจาคที่เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมอบโอกาสการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่งเปิดเรียนเทอมแรกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมมาเป็นอย่างดียิ่ง

เรามุ่งหวังให้นักเรียนทุนสามารถประคับประคองชีวิตการเรียนโดยไม่ต้องออกโรงเรียนกลางคัน และยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกทางหนึ่ง ก่อนเริ่มโครงการ มูลนิธิ EDF ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ 100 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งเราได้รับการบริจาคอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนโครงการเสร็จสิ้น เราจึงได้ขยายเป้าการระดมทุนเพิ่มอีก 50 ทุน เป็น 150 ทุน ซึ่งขณะนี้เราสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 60% โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ทาง https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students ภายใน 30 มิถุนายน ศกนี้”

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2530 มูลนิธิ EDF มุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่ยากจนและเริ่มมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2531 ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 400,000 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 5,600 แห่ง ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ โดยความหมายคำว่า นักเรียนยากจน หมายถึงครอบครัวนักเรียนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000-70,000 บาท ต่อปี นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้มูลนิธิไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาให้ทุนแต่ประการใด เราเชื่อมั่นว่าแม้ทุนการศึกษาจะมีจำนวนเงินไม่มาก แต่เงินทุนการศึกษาจำนวนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลงได้ส่วนหนึ่ง” นายสรรเพชรกล่าว

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International

ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมบริจาคในโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ”ได้ที่  https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF (นายอนุชาติ คงมา) อีเมล anuchat@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) โทรสาร 02-940-5266 หรือติดต่อทาง LINE @edfthai

สำหรับเงินบริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากแพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์ taejai.com (เทใจดอทคอม) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย