นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก หลังโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะจัดแสดงกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ณ บริเวณโถงตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมและกล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการทุกคนที่ได้ช่วยกันดูแลช่างทอผ้า ผู้ประกอบการผ้า ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ หัตถกรรม ให้มีมาตรฐาน ดูแลรักษาง่ายขึ้น มีลวดลายสวยงาม มีรูปแบบที่ทันสมัย สวมใส่ได้ทุกโอกาส ทุกวาระ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมมาโดยตลอด และได้เน้นย้ำ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายเชิงรุกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยประสานสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคชาวต่างชาติสามารถเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ของคนไทยอันจะทำให้เกิดเม็ดเงินจากต่างประเทศมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและสร้างรายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ ให้กับชุมชน

รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส ในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ด้านนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 การจำหน่ายสินค้า OTOP 3-5 ดาว OTOP ศิลปิน OTOP OTOP Trader OTOP ชวนชิม First Lady โดยมีกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดง วัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน มาร่วม ช้อป ชิม ชม ภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook fanpage : กรมการพัฒนาชุมชน/OTOP TODAY เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสทางการผลิต สร้างช่องทางการตลาด และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน