กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย จ.เพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย จ.เพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ได้แก่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชนแดน, หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อาทิ เครื่องจักร ยานพาหนะ ป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน เตรียมพร้อมเฝ้าระวังอุทกภัย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุจะรายงานสถานการณ์ และจัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเส้นทาง ติดตั้งป้ายเตือน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146