กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

1.1 กรุงเทพมหานคร ติดตามสภาพฝน พร้อมทั้งมีการดำเนินการลดระดับน้ำในคลอง ให้อยู่ในแผน และจัดเก็บขยะที่ไหลมากับน้ำ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 กรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการประเมิน ปริมาณน้ำที่มีในปัจจุบัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ สำหรับวางแผนช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่

2. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง

3. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)

3.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 16,515 ล้าน ลบ.ม. (35%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 3,340 ล้าน ลบ.ม. (23%)

3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯและป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,779 ล้าน ลบ.ม. (21%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 800 ล้าน ลบ.ม. (20%)

4. สถานการณ์อุกทกภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้

– จังหวัดพังงา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองฯ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19 ครัวเรือน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดพังงา เข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว บัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว