🐟🐟 ปลาพื้นเมืองของไทย พันธุ์ไหนเด่น พันธุ์ไหนปัง พันธุ์ไหนจะเป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงาม 🐟🐟

📌 มาร่วมเจาะประเด็นกับ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระด้านความหลากทางชีวภาพ

🔹สถานภาพพันธุ์ปลาพื้นเมืองไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทย ปัจจุบันเป็นอย่างไร ❓

🔹ปลาไทยชนิดใด ❓ ที่จะปลุกกระแสตลาดปลาสวยงาม

📌 และ คุณชานนท์ โควสุภัทร แฟนพันธุ์แท้ปลากัด ในประเด็น

🔹ปลากัดพื้นเมือง หรือปลากัดป่า มีกี่สายพันธุ์ และปัจจุบันมีสถานภาพอย่างไรในแหล่งที่อยู่อาศัยธรรมชาติ

พบคำตอบเหล่านี้ได้ในการเสวนา หัวข้อ

💠 ปลาพื้นถิ่นในแผ่นดินเมืองสยาม จะช่วยกันอย่างไรไม่ให้สูญพันธุ์💠

📍 ห้ามพลาด ‼️

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 – 15.30

ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M

ไอคอนสยาม