“อนุทิน” เผย ร่างประกาศกลิ่นและควัน “กัญชา” เป็นเหตุรำคาญ อยู่ระหว่างรอพิจารณาก่อนลงนาม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ร่างประกาศกลิ่นและควัน “กัญชา” เป็นเหตุรำคาญ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่างส่งมาให้พิจารณาก่อนลงนามตามขั้นตอน ส่วนกฎหมายกัญชากัญชงที่ขณะนี้ยังอยู่ในสภายืนยันจะไม่เลื่อนการปลดล็อก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเปิดการประชุมการส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ประกอบการ ต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการให้บริการ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการประกอบการ รองรับการปลดล็อกกัญชา กัญชง

นโยบายกัญชากัญชงจะประสบความสำเร็จได้นั้น การขับเคลื่อนของปลายน้ำมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการนำกัญชากัญชงไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร สมุนไพรและเครื่องสำอาง เป็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากโควิด 19 ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่าสามารถรับมือสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างดี มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง ทำให้การผลิตสินค้าเกี่ยวกับยาและสุขภาพจะได้รับการยอมรับโดยปริยาย

“กระทรวงสาธารณสุข ย้ำมาตลอดในการใช้กัญชาในทางที่ดี เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และการเสริมสร้างรายได้ การนำไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การนำไปสูบ จึงไม่อยู่ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ทั้งนี้ กฎหมายกัญชากัญชงที่ขณะนี้ยังอยู่ในสภา ยืนยันว่าจะไม่เลื่อนการปลดล็อก เพราะจะกระทบกับคนจำนวนมากที่จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขับเคลื่อนรายได้และเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต่างๆ ได้เตรียมดำเนินการไปมากแล้ว” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อว่า วันนี้คณะกรรมการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมพิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกำหนดกลิ่นและควันจากกัญชากัญชงเป็นเหตุรำคาญเรียบร้อยแล้ว และจะส่งร่างประกาศมาให้พิจารณาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะรีบพิจารณาและลงนามโดยเร็วที่สุด หลังลงนามแล้วจะส่งไปยังราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศและมีผลบังคับใช้ต่อไป

********************************************* 30 พฤษภาคม 2565