“นายก” ปลื้ม แรงงานไทยเนื้อหอม เป็นที่ต้องการของนายจ้างอิสราเอล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 213 คน ก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

โดยนายบุญชอบ เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นฮีโร่ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่นำรายได้จากต่างประเทศ เข้ามาในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ภาพรวมการจัดส่งแรงงาน ในปี 2565 สามารถส่งรายได้กลับประเทศมากถึง 82,506 ล้านบาท ซึ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐอิสราเอล ถือเป็นอีกประเทศที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ไม่มีความกังวล และรู้สึกยินดีที่แรงงานไทยทำงานได้ดี มีทักษะ และความรับผิดชอบ เป็นที่ต้องการของนายจ้างในรัฐอิสราเอลจนมีความต้องจ้างงานเพิ่มขึ้นแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

“ขอให้พี่น้องแรงงานมีความขยัน ทำงานด้วยความตั้งใจ อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการพนัน ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมายของอิสราเอลอย่างเคร่งครัด ประหยัดเก็บออม คิดถึงอนาคตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งคำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศชาติ เมื่อเดินทางกลับมาจะสามารถนำรายได้ ความรู้และประสบการณ์กลับมาเป็นทุนให้ตนเอง หากโดนนายจ้างเอาเปรียบ หรือต้องการรับความช่วยเหลือ มีฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ในวันพรุ่งนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีการจัดส่งแรงานไทยไปทำงานรัฐอิสราเอล ในปี 2565 แล้วตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2,562 คน และในวันนี้เป็นการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงาน ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 213 คน โดยแรงงานส่วนหนึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ LY 082 ของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ จำนวน 80 คน และ เที่ยวบินที่ EY407 และ EY598 ของสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ จำนวน 123 คน และในเดือนมิถุนายนนี้กรมการจัดหางานมีแผนการจัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมตลอดเดือน ประมาณ 800 คน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 53,981 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

“ทั้งนี้ ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว