ผู้ว่าฯ นนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการระบายน้ำทิ้งหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ลงที่พื้นที่ตรวจสอบปัญหาการระบายน้ำทิ้งหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านมณียามาสเตอร์พรีซ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้คุณภาพน้ำอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งหมู่บ้านจัดสรรและ/หรือที่ดินจัดสรรถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จากท่อน้ำทิ้งหลักของหมู่บ้านจัดสรร ให้คุณภาพน้ำอยู่ในระดับมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีวิธีการนำน้ำที่ได้รับการบำบัด ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ลดกลิ่นน้ำเสีย

✍ ข่าว / 📸 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี