กองตรวจการขนส่งทางบกสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ผู้ขับรถแท็กซี่สีชมพู คาดเขียวได้กระทำการเอามีดมาไล่ฟันรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวกรณีผู้ขับรถแท็กซี่สีชมพู คาดเขียวได้กระทำการเอามีดมาไล่ฟันรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ เนื่องจากเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันจนเกิดมีปากเสียงกัน เมื่อวันที่ วันนี้ 30 พ.ค 65 นั้น ( https://youtu.be/bmvVMpRrxig )

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการติดตามสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฎว่า รถคันหมายเลขทะเบียน ทษ-5138 กรุงเทพฯ มี สหกรณ์ แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ขับรถในวันเกิดเหตุชื่อนายสมศักดิ์ คงสมกัน ซึ่งได้รับอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ 3 เลขที่ 1กท. 13687/23 ได้ยอมรับว่าได้นำอาวุธมีดออกมาในสถานที่สาธารณะ ตามคลิปดังกล่าวจริง จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้

1.ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยขับรถในลักษณะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 5(15)/1 ประกอบมาตรา 58/1 จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

2.พักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 1 เดือน

3.ส่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบและจิตสำนึกในการขับรถที่ดี เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งบันทึกประวัติเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป