ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณซอยวัดสวนส้ม-การไฟฟ้า ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 53 ถนนสุขสวัสดิ์ ในคืนวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 49/1 ถึงท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์

ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

ถนนแหลมฟ้าผ่า ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา

ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อทัพ ถึงแฟลตทหารเรือ

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ปากซอยวัดสวนส้ม ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา   

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

การประปานครหลวง