ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวัษชระ บุญส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)​ เพื่อหารือ แนวทางการฝึกอบรมช่างชุมชน และฝึกอาชีพเสริม ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ว่างงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ