ต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเหนือคลอง และนางพรศรี คงแก้ว ครู กศน.ตำบลโคกยาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ กรรเลือกตั้งและคณะนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าศึกษาดูงาน การสร้างเสริมประชาธิปไตยชุมชนและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โดยมีนายวิสูตร พฤษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง กล่าวต้อนรับ และนำเสนอการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโคกยาง โดยประธานศูนย์ นายสมเกียรติ รักวงศ์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน