กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

1.1 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ที่จะใช้ติดตั้งในบริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่แก้มลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดระดับน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และได้สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชตามแม่น้ำ วิเคราะห์ และชี้เป้าตำแหน่งผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางทั้ง 19 จังหวัด และบริเวณลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกบางส่วน เพื่อส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง นำไปใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาต่อไป

1.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถขุดตักไฮดรอลิคแบบแขนตักยาว และรถขุดตักไฮดรอลิคแบบเจาะกระแทก ปฏิบัติการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง และรื้อถอนฝายบ้านพุดซา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

2. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ วันที่ 30 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

3. สถานการณ์อุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้ – จังหวัดบึงกาฬ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองฯ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

– จังหวัดพังงา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองฯ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 15 ครัวเรือน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดพังงาเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว บัจจุบันระดับน้ำลดลง

4. มาตรการและการช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถขุดตักไฮดรอลิคแบบแขนตักยาว รถหัวลาก รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่สูบน้ำในเขต ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และขุดระบายน้ำรวมถึงกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย