สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 30 พ.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง

+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.พังงา (151) จ.จันทบุรี (85) และจ.น่าน (84)

+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,216 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,307 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 4 แห่ง

+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณ จ.ตราด ระนอง และพังงา

+ กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำท่วมขังลุ่มน้ำลำเชียงไกร ลงแม่น้ำมูล อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบประชาชน ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ตามที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีความห่วงใยพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำลำเชียงไกร บริเวณ อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ที่ถูกน้ำท่วมนั้น

กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ด้วยการผันน้ำลงสู่ลำสะแทด และแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดบานประตูระบายน้ำในลำเชียงไกรตอนล่างทุกแห่ง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วที่สุดด้วย ซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ลำสะแทดและแม่น้ำมูลนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อลำน้ำทั้ง 2 แห่งแต่อย่างใด เนื่องจากยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของลุ่มน้ำลำเชียงไกร ขณะนี้ระดับน้ำลดลงตามลำดับแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้