พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.