กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำท่วมขังในลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด

กรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำท่วมขังในลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง สั่งยกบานประตูระบายน้ำทุกแห่งในลำเชียงไกร เร่งระบายน้ำผันลงสู่ลำสะแทด และแม่น้ำมูลตามลำดับ เพื่อลดปริมาณน้ำในลำเชียงไกรให้ได้มากที่สุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. มีความห่วงใยพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำลำเชียงไกร บริเวณ อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ที่ถูกน้ำท่วม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำ นั้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ด้วยการผันน้ำลงสู่ลำสะแทด และแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดบานประตูระบายน้ำในลำเชียงไกรตอนล่างทุกแห่ง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วที่สุดด้วย ซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ลำสะแทดและแม่น้ำมูลนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อลำน้ำทั้ง 2 แห่งแต่อย่างใด เนื่องจากยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกัน

สำหรับสถานกากรณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ปัจจุบัน (28 พ.ค. 65) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.25 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 98% ของความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯ 0.035 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการระบายประมาณวันละ 0.091 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มลดลงเช่นกัน ด้านอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง มีปริมาณน้ำ 20.69 ล้าน ลบ.ม. หรือ 75% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯประมาณ 0.782 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการระบายน้ำประมาณวันละ 1.47 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มลดลง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของลุ่มน้ำลำเขียงไกร ขณะนี้ระดับน้ำลดลงตามลำดับแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้