กรมชลประทาน เผยงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 72 คาดแล้วเสร็จตามแผนปี 2566

กรมชลประทานเดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 72 หวังเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชาวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างยั่งยืน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแผนดำเนินการก่อสร้างระยะเวลา 7 ปี (ปี 2560 – 2566) ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 72 ของแผนงานฯ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุการเก็บกักน้ำจากเดิม 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 8 ของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน มีพื้นที่ชลประทาน 6,490 ไร่ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ ยังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ และยังสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ แม้โครงการจะยังไม่แล้วเสร็จ แต่สามารถสนับสนุนน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แล้ว โดยไม่กระทบกับการก่อสร้างแต่อย่างใด