รมว.สุชาติ สานฝันนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ สู่เจ้าของกิจการ

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส สร้างโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ ล่าสุดมอบหมายให้นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

“ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ เป็นการทำงานที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติการสร้างรายได้ ที่เกิดขึ้นได้นั่นคือการที่ประชาชนหรือแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือเข้าไปทำงานในสถานประกอบกิจการ ความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดความยั่งยืน การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลสามารถ ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง” รมว.สุชาติกล่าว

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการดังกล่าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1,520 คน โดยฝึกอบรมอาชีพให้เด็กสามารถเข้าฝึกได้ เช่น สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างตัดผม เสริมสวย เป็นต้น ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 สามารถทำให้เด็กมีทักษะอาชีพ จำนวนกว่า 460 คน มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการเอง มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวส่วนที่เหลือก็ช่วยงานในครอบครัว การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ นายสิทธิพร สุขแจ่ม อายุ 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อม และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ในปีที่ผ่านมา มีความตั้งใจที่จะเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ แต่มีเงินลงทุนน้อย คณะเจ้าหน้าที่ และครูผู้สอนเห็นความขยัน และมีความตั้งใจจริง จึงรวบรวมเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างร้านดังกล่าว และมีผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถร่วมสนับสนุนด้วย ได้แก่ อู่นบพิตออโต้เพ้นท์ อู่สุขเจริญขวัญกลการ อู่แต้วการช่าง อู่เข็มเซอวิส หจก.ไฮเซ็นเตอร์คาร์เพ้นท์ และ กิจรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์

นายสิทธิพร สุขแจ่ม (บิ๊ก) เล่าว่า พ่อ-แม่ไปทำงานเลี้ยงกุ้งและพักอาศัยอยู่คนละหมู่บ้าน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยาย 2 คน จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วแต่ไม่มีเงินเรียนต่อ ครูที่โรงเรียนวัดสระจึงแนะนำและเอาใบสมัครเข้าฝึกอบรมมาให้ จึงได้รับโอกาสในวันนี้ น้องบิ๊กชอบการซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว และรับซ่อมรถของคนในหมู่บ้านบ้าง แต่ทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะไม่มีเครื่องมือ แต่ ณ ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช และเจ้าของอู่ซ่อมรถหลายแห่งช่วยเหลือสร้างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บนพื้นที่ของยาย ทำให้วันนี้ผมมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของยายได้บ้าง ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือผมให้มีความรู้ มีทักษะ มีงาน จนมีร้านเป็นของตัวเอง