กรมการจัดหางาน แจ้งข่าวพ้นกำหนดเวลารับสมัครคนไทยทำงานบนเรือสำราญ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคนไทยไปทำงานบนเรือสำราญ บริษัท Princess Cruise และ Halland America Line ขณะนี้ครบกำหนดเวลาการรับสมัคร ที่บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสมัครได้กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจทำงานเป็นคนประจำเรือ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่ toea.doe.go.th และติดตามการรับสมัครงานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือได้ที่บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด บริษัทจัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทจัดหางาน ชีทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดหางาน แปซิฟิค ซีทราน ไลน์ส จำกัด บริษัทจัดหางาน บาเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน ทรู (ไทยแลนด์) จำกัด

“หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ทั่วโลกคลี่คลาย ธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเป็นอีกตลาดที่ต้องการคนทำงานจำนวนมาก และทยอยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ บนเรืออย่างต่อเนื่อง อาทิ กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานบริการห้องพัก พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสของคนไทยที่มีความสามารถทางภาษา และเข้าใจงานบริการ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว