มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอนครหลวง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยมี นางปวีณา ทองสกุลพันธุ์ ผู้แทนป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

โดยทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ นางอาภรณ์ มะวังนุธูร เป็นเจ้าบ้าน ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.23 น. ทำให้บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 คน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางเชิญสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ นางพินิจ เมฆดี เป็นเจ้าบ้าน ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 04.50 น. ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 คน

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจประจำจังหวัดฯ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประภัยอีกด้วย

สำหรับการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ครอบครัวดังกล่าว ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/