📝 เจ้าของที่ดินและชาวพิจิตร ร่วมประชาพิจารณ์การก่อสร้างถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร บรรยากาศเป็นไปด้วยดี

27 พ.ค.65 ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินและประชาชนชาวพิจิตร ในการก่อสร้างถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นในส่วนเจ้าของที่ดิน เห็นด้วยกับการก่อสร้าง เพราะเกิดประโยชน์กับผู้มาติดต่อราชการ ทำให้การเดินทางรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา เกิดทัศนคติที่ดีต่อราชการ นอกจากนั้นยังมีผู้เสนอสร้างศาลาที่พักบริเวณด้านหน้าเพื่อเป็นที่พักรอรถโดยสารของผู้มาติดต่อราชการ

อย่างไรก็ตาม มีบางรายตั้งข้อสังเกตว่าผู้ใช้ถนนมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ที่ต้องปฏิบัติงานในศาลากลางอยู่แล้ว ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ซึ่งที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ได้ชี้แจงว่า ในระยะยาวจำนวนผู้ใช้บริการถนนรวงผึ้งฯ จะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นศูนย์รวมการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ ในส่วนงบประมาณนั้น ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวว่า เบื้องต้น มาจากการบริจาคของคนพิจิตร รวมทั้งการทอดผ้าป่าสมทบการก่อสร้าง

สำหรับถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา และเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติที่เชื่อมบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน) เป็นเส้นทางสัญจรหลักเข้า-ออกศูนย์ราชการจังหวัดด้านหน้าโดยตรง ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของภาครัฐและเอกชน เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการขายสินค้าของชุมชน

งบประมาณในการก่อสร้าง มีดังนี้

🔽 เงินทดแทนค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 16.9 ล้านบาทเศษ

🔽 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า (ริมน้ำ) พร้อมกำแพงกันดิน ความยาวประมาณ 651.20 เมตร เป็นเงิน 16.7 ล้านบาท

🔽 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 ช่องจราจรพร้อมเกาะกลางถนน มีทางจักรยาน 2 ช่องจราจรและทางเดินเท้า 2 ข้างทาง ความยาวประมาณ 260 เมตร พร้อมระบบแสงสว่าง 10.3 ล้านบาท

🔽 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายและสันทนาการรวมทั้งลานเอนกประสงค์ 10.2 ล้านบาท

🔽 งานก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติความยาวประมาณ 30 เมตร เป็นเงิน 6.9 ล้านบาท และอื่นๆ

🔽 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 61,931,000 บาท

โดยมีที่ดินที่ได้รับผลกระทบรวม 31 แปลง แบ่งเป็นที่ดินที่ได้รับเอกสารตกลงราคาค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว 21 แปลง อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองราคา 4 แปลง เจรจาแลกเปลี่ยนที่ดิน 2 แปลง และอยู่ระหว่างติดตาม 1 แปลง

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
27 พ.ค. 65