รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมกับ บริษัท S. C. Johnson & Son, Inc. ส่งมอบความห่วงใยผู้โดยสาร ให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อ FamilyGuard® จาก นางอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก บริษัท S. C. Johnson & Son, Inc. ส่งมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อ FamilyGuard® จำนวน 4,800 ชิ้น มูลค่ารวม 456,000 บาท ณ อาคารบีทีเอสสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ทั้งนี้ สเปรย์ฆ่าเชื้อ FamilyGuard® เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ 99.9 % ได้ปลอดภัยกับทุกสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจ และปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส