#บขส. มอบโปรโมชั่นส่วนลด 10 % ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม#

วันที่27 พฤษภาคม 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ นางชุติภา เพชรพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ ในโอกาสเข้าหารือเพื่อมอบสิทธิประโยชน์โครงการ “โปรโมชั่นส่วนลด 10 % ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงคมนาคม

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บขส.เล็งเห็นว่า การจัดโครงการโปรโมชั่นส่วนลดค่าโดยสาร จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ส่งเสริมให้มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ดังนั้น บขส. จึงได้จัดโครงการ “โปรโมชั่นส่วนลด 10 % ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม” โดยลดค่าโดยสาร 10 % (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ทุกเส้นทางภายในประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารได้ 1 ครั้งต่อ 1ที่นั่งต่อวัน เพียงแสดงบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม แจ้งขอใช้สิทธิ์โครงการฯ ที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ในการหารือฯ ท่านปลัดกระทรวงคมนาคม ได้สนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวฯ โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ พร้อมฝากให้ บขส. ดูแลเรื่องความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และเรื่องราคาค่าโดยสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย

นอกจากนี้ บขส.ยังให้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร 10 % (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) กับกลุ่มนักศึกษา ที่แสดงบัตรนักศึกษาที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2537-8737 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส.ตลอด 24 ชั่วโมง