เหล่ากาชาดลำปาง นำคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 พ.ค. 65 นาง ธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่าฯรองนายก,กิ่งกาชาด,,กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่