📢 กรมหม่อนไหมขอเชิญชมบรรยากาศการถ่ายทอดสด งานแฟชั่นผ้าไหมไทยระดับโลก ในโครงการ มหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จากหอประชุมกองทัพเรือ

ทาง NBT Facebook Live

https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/