ปลัดวธ. เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้