สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการดำเนินการทดสอบล่างเชื่อมมาตรฐานสากล ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการโดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ดำเนินการทดสอบล่างเชื่อมมาตรฐานสากล ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml กันพนักงานบริษัทคอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด จำนวน 6 คน