คุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาเหยื่อสาว 50,000 บาท จากเหตุหนุ่มคลั่ง ถือมีดคัตเตอร์กรีดหน้ากลางห้างดัง

จากกรณี หนุ่มคลั่งใช้มีดคัตเตอร์ กรีดใบหน้าเหยื่อสาวกลางห้างสรรพสินค้าดังใจกลาง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกห่วงใยผู้เสียหายเป็นอย่างมาก ที่ได้รับอันตรายจากการกระทำความผิดของบุคคลอื่นโดยที่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมหลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งมีตนเป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2565 โดยได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัต ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) เป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่น จำนวน 50,000 บาท

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญา ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง