ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำงานบนเรือ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ แนะการตรวจสุขภาพก่อนทำงานบนเรือหรือการตรวจอาชีวเวชกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะไม่เพียงทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจในความพร้อมในการทำงาน แต่ยังเป็นการประเมินศักยภาพของตนเองก่อนทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานบนเรือ ที่ต้องไปทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดและอยู่ห่างจากชายฝั่งเป็นเวลานาน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือ คือคนที่ต้องไปทำงานห่างจากชายฝั่งเป็นเวลานาน เช่น กัปตัน คนเดินเรือ ช่างกลเรือ คนจัดเตรียมอาหารบนเรือ กะลาสีเรือ ตลอดจนแผนกอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ในกลุ่มนี้จะรวมไปถึงเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือขนส่งสินค้า เรือที่ขนส่งพนักงานไปทำงานบนแท่นขุดเจาะกลางทะเล โดยกลุ่มคนทำงานบนเรือนี้ต้องไปทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีข้อจำกัดและอยู่ห่างจากชายฝั่งเป็นระยะเวลานาน จึงมีโอกาสเกิดสภาวะฉุกเฉินบนเรือในขณะทำงานอาจถึงแก่ชีวิตได้ตลอดเวลา

นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการตรวจสุขภาพตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลปี 2558 ตามกำหนด ให้ตรวจสุขภาพทุก 2 ปี สำหรับคนประจำเรือที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และที่มีอายุน้อยกว่า18 ปี แต่ไม่น้อยกว่า16 ปี ให้ตรวจทุก 1 ปี เนื่องจากคนทำงานบนเรือมีหลายช่วงอายุ และมีสุขภาพไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการตรวจสุขภาพนอกจากจะซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้ว ยังมีการตรวจความพร้อมของร่างกายเพิ่มเติม เช่น ตรวจความคมชัดของสายตา ตาบอดสี ตรวจการได้ยิน ตรวจฟัน ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจ X-Ray ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่วนโรคต้องห้ามของคนทำงานบนเรือ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคปอดติดเชื้อ โรคที่มีการติดต่อได้ง่ายซึ่งต้องรักษาให้หายก่อนแล้วกลับมาตรวจใหม่

ดังนั้นการตรวจและประเมินสุขภาพของคนทำงานบนเรือจะต้องละเอียดมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และต้องอิงกับกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานด้านนี้ อย่างเช่นสมาคมของการตรวจคนบนเรือ และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล อีกด้วย

ซึ่งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนทำงานบนเรือ ที่แผนกอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 – 12.00 น. โทร.025 481 000 ต่อ 7507
***************************************
#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี #ตรวจสุขภาพคนทำงานบนเรือ

-ขอบคุณ-
27 พฤษภาคม 2565