🚈 บีทีเอสจัดขบวนรถไฟฟ้าให้บริการเต็มอัตรา 98 ขบวน เชื่อมโยงการเดินทาง 3 จังหวัดแบบไร้รอยต่อ

🥰ในปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอสมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการในระบบทั้งสิ้น 98 ขบวน 392 ตู้ ให้บริการทั้งหมด 60 สถานี

📍สายสุขุมวิท เริ่มให้บริการเช้าตรู่ตั้งแต่เวลา 05.15 -24.00 น. มีความถี่สูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และเย็นอยู่ที่ 2.40 นาที/ขบวน

📍สายสีลม เริ่มให้บริการเวลา 05.30 -24.00 น. ความถี่การเดินรถสูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และเย็นอยู่ที่ 3.45 นาที/ขบวน

📌ลำดับการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส

📍ในปี 2542 รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการครั้งแรก มีขบวนรถให้บริการ จำนวน 35 ขบวน

📍ในปี 2554 มีขบวนรถให้บริการเพิ่ม จำนวน 12 ขบวน

📍ในปี 2558 มีขบวนรถให้บริการเพิ่ม จำนวน 5 ขบวน

📍ในปี 2562 มีขบวนรถให้บริการเพิ่ม จำนวน 22 ขบวน

📍ในปี 2563 มีขบวนรถให้บริการเพิ่ม จำนวน 24 ขบวน

📌หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการ สามารถสอบถาม พูดคุยกับแอดมินได้ที่ @btsskytrain หรือ 👉🏼 bit.ly/2TUzZXH