PEA ยะลาร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. นายวิโรจน์ ธรรมประพัทธ์ รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยของ จังหวัดยะลาตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ณ ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากอย่างพร้อมเพียงกัน จำนวนเลือดที่ได้จากการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน 87,750 ซีซี
“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา