ป.ป.ช.อยุธยา จับมือ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่การศึกษาสังเกตการณ์การรับนักเรียนชื่อดัง

ป.ป.ช.อยุธยา จับมือ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา  และเขตพื้นที่การศึกษาสังเกตการณ์การรับนักเรียนชื่อดัง ป้องกันการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

วันที่ 26 พ.ค.65 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ลงพื้นที่สถานศึกษา  สังเกตการณ์การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน (แป๊ะเจ๊ยะ) เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

นายพายัพ  คชพลายุกต์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  การลงพื้นที่สถานศึกษาตามมาตรการดังกล่าว เป็นการติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ที่ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก  ประกอบด้วย  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

พบว่าทั้ง 3 แห่งมีการรับนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ขณะเดียวกัน ผู้สังเกตการณ์ได้ให้ความสำคัญกับการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ระบุว่า จะต้องเป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งจะมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  โดยผู้สังเกตการณ์ได้เสนอแนะพร้อมแสดงความห่วงใยว่า  การตั้งหลักเกณฑ์ผู้อุปการะคุณต้องมีความชัดเจน  หรือสามารถตัดหลักเกณฑ์ผู้อุปการะคุณออก

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน์หรืออาจมีผู้แอบอ้าง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียกแป๊ะเจี๊ยะ ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงและถูกตรวจสอบได้