[ข่าวปลอม] เช็กว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมองด้วยตนเอง เพียงแค่ยืนและก้มศีรษะ

จากกรณีมีคลิปแนะนำดังกล่าว ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ท่าดังกล่าวไม่สามารถใช้เช็กอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้ เพราะโรคหลอดเลือดสมอง วินิจฉัยจากอาการเป็นหลัก ซึ่งความผิดปกติที่ถือเป็นโรคส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการแบบฉับพลันหรือทันทีทันใด

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3wNVP12

AFNC Thailand
26 พ.ค. 65