AA CIM DPU เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 จัดเต็มความรู้ด้าน Wellness ศาสตร์ชะลอวัย-ฟื้นฟูสุขภาพ ที่กำลังมาแรง!

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (AA) วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 งานประชุมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ด้าน Wellness ศาสตร์ด้านชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สุขภาพและความงาม และธุรกิจเชิงสุขภาพ พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงทั่วโลก โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคมนี้

ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจด้านสุขภาพ Healthcare & Wellness เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโตขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 คนห่วงใยดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจด้านสุขภาพกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก โดยปี 2563 ธุรกิจสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 149 ล้านล้านบาท รวมทั้งสถาบันด้านสุขภาพสากล หรือ Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์ว่า ปี 2568 เม็ดเงินด้านธุรกิจสุขภาพทั่วโลกจะพุ่งขึ้นไปที่ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 238 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ การขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกิจด้านสุขภาพ พร้อมๆ กับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการแพทย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจด้านสุขภาพ จะต้องอัปเดตองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆ และสามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ได้ เพื่อรองรับกระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ผศ.นพ. มาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงแต่ธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้นที่มาแรง ธุรกิจด้านความงามก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่อยู่ในกระแสความสนใจของยุคสมัย จึงได้นำแนวคิดในเรื่องเหล่านี้มากำหนดเป็นหัวข้อและประเด็นสำคัญ ๆ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ในปีนี้ (4th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenrative Medicine of Thailand)

ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์เวลเนส” ก้าวที่ยิ่งใหญ่ สู่ศูนย์กลางด้านความงามระดับโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายท่าน ในการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้าน Wellness ครอบคลุมทุกแขนง อาทิ โควิด-19 งานเลี้ยงที่มีวันเลิกรา, วิถีชีวิตและรหัสพันธุกรรม, เวชบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, แนวโน้มเวชศาสตร์ความงามกับการดูแลสุขภาพ, การจัดการสุขภาพที่ดี การตลาดและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นต้น

โดยอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการในหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ด้านสังคมศาสตร์ ฯลฯ โดยงานจัดขึ้นวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565) และส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565) ได้ที่ https://bit.ly/3Nr4fAQ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ DPU โทร. 0-2954-7300 ต่อ 853 หรือคลิก https://bit.ly/3GaQtzJ