ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนวิภาวดีรังสิต บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร และ 600 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประปา บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ในคืนวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต 22 ถึงแยกสุทธิสาร

ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองบางซื่อ ถึงซอยวิภาวดีรังสิต 7   

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

การประปานครหลวง