ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์