กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระรูปเหมือน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระรูปเหมือน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น. ณ โรงหล่อพระไพศาลประติมากรรม ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระรูปเหมือน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ขนาดเท่าครึ่งองค์จริง

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 ) ได้รับการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องจากได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการรวบรวมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเผยแพร่ในวงกว้าง และยังเป็นผู้สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมองการณ์ไกลจากการสร้างศิลปะแบบผสมผสาน 3 วัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์แผนไทย และทำให้การแพทย์แผนไทยเจริญรุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนสืบมาจนถึง

ปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณต้องการสืบสาน รักษา ต่อยอด พร้อมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย โดยจะนำรูปหล่อพระรูปเหมือนอัญเชิญประดิษฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สมพระเกียรติและยกย่องเชิดชูที่ทรงสร้างคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยสืบต่อไป

ด้าน ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า “ จากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับเป็นคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทย นอกจากกิจกรรมเททองหล่อพระรูปเหมือน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ขนาดเท่าครึ่งองค์จริง ในวันนี้แล้ว มีหลักฐานจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์พบว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2374 พระองค์ พระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินที่วัดโพธิ์ และมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์ ก่อเสนาสนะสงฆ์ มีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทย เช่น แผนกุมารและแม่ซื้อ แผนฝีดาษ ฯลฯ ติดประดับไว้ตามศาลารายในวัดโพธิ์

ดังนั้นทุกวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี จึงนับเป็น วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ซึ่งแพทย์แผนไทยจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์คุ้มครอง ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาช้านาน”

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากบุคลากรแพทย์แผนไทยแล้ว ยังมี พระมหาอุดม ปฺญญาโภ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร) ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

******** 26 พฤษภาคม 2565*******